Your browser does not support JavaScript! Práca na Malte
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Práca na Malte

Malta sa v roku 2004 spolu so Slovenskou republikou stala členským štátom Európskej únie. Okrem toho, že sa nám otvorili hranice a môžme voľne cestovať, tak sme získali možnosť na Malte aj pracovať. O povolenie na prácu musíte stále žiadať, no bude vám vydané automaticky bez zbytočných byrokratických prekážok.

Čo by ste mali vedieť o práci na Malte?

Potrebujete pracovné povolenie

Z dôvodu kontroly a prehľadu o počte zahraničných zamestnancov sa aj napriek vstupu Malty do Európskej únie, zostala zanechaná povinnosť žiadať o pracovné povolenie. Je potrebné získať od zamestnávateľa prísľub práce a jeho podpis. Určite to však neberte ako prekážku, pretože toto povolenie vám bude vydané automaticky. Doklady, ktoré potrebujete ku žiadosti nájdete na internetovej stránke ETC www.etc.gov.mt.

Ako požiadať o pracovné povolenie

Žiadosť by mal vybaviť váš budúci zamestnávateľ. Toto povolenie musí byť doručené maximálne 5 dní pred nástupom do vašej novej práce. Za ročné pracovné povolenie zaplatíte približne 58€.

Žiadosť o vydanie pracovného povolenia je potrebné zaslať na:

Employment Licences Office

Employment & Training Corporation

Room 12, Block E,

Hal Far, Malta

Birzebbuga BBG 06

Telefón: 00356 22 201 58(0-8)

Fax 00356 222 01 852

 

Mzdové podmienky na Malte

Tak ako aj vo väčšine iných štátov, aj Malta má stanovenú minimálnu mzdu, ktorú musí zarobiť každý zamestnanec:

  • ak máte viac ako 18 rokov, týždenne zarobíte minimálne 152,29€.
  • ak máte 17 rokov, týždenne zarobíte minimálne 145,51€.
  • ak máte menej ako 17 rokov, týždenne zarobíte minimálne 142,67€.

Pracovná doba je rovnaká ako u nás - 40 hodín týždenne. Podľa maltského práva však môžete odpracovať až 48 hodín za týždeň. Tento čas však zahŕňa aj nadčasy, ktoré musia byť ohodnotené špeciálne.