Your browser does not support JavaScript! Jazykové kurzy
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Jazykové kurzy

 • Na škole sú kvalifikovaní a skúsení učitelia, ktorí sú taktiež priateľskí a nápomocní a ochotne pomáhajú študentom so zdokonalovaním ich angličtiny.
 • Učitelia absolvujú každoročne potrebné workshopy, aby získali vždy najnovšie techniky a trendy, ktoré potom aplikujú vo výučbe
 • Celá výučba je zameraná na študenta, čo znamená, že je preferovaná interakcia študentov, využívanie jazyka v praxi a študenti sú učiteľmi vedení k nezávislosti v komunikácii.
 • Študenti sú rozdelení do tried podľa ich úrovne angličtiny, a vďaka nízkemu počtu študentov v triedach im je umožnený osobný prístup a veľa príležitostí k interakcii s učiteľom a ostatnými študentami.
 • Škola ponúka študentom okrem klimatizovaných, svetlých tried, aj počítačové miestnosti, internet a wifi zdarma, e-learning program, knižnicu – to všetko najmä z dôvodu, aby boli študenti vedení k samostatnosti a nezávislosti v učení.

Možnosti štúdia pre dospelých:

 Všeobecná angličtina

 • 20 alebo 30 hodín/týždeň

Intenzívna angličtina

 • 20 hodín/týždeň v skupine + 10 individuálnych hodín

Mini class

 • 6 a menej študentov v triede
 • 20 hodín/týždeň v skupine + 10 individuálnych hodín

Súkromné hodiny

 • počet hodín/týždeň je individuálny

Business angličtina

 • 20 hodín/týždeň
 • max. 6 študentov v triede
 • minimálna úroveň angličtiny – pre-intermediate

Intenzívna Business angličtina

 • 20 hodín/týždeň + 10 individuálnych hodín
 • max. 6 študentov v triede
 • minimálna úroveň angličtiny – pre-intermediate
Typ kurzu Intenzita kurzu Cena za týždeň Registračný poplatok
Všeobecná angličtina 20 hodín/ týždeň 140.00 € 45.00 €

30 hodín/ týždeň 230.00 € 45.00 €
Intenzívna angličtina 20 hodín + 10 súkromných hodín/ týždeň 340.00 € 45.00 €
Miniclass 30 hodín/ týždeň 270.00 € 45.00 €
Business angličtina 20 hodín / týždeň 270.00 € 45.00 €
Intenzívna business angličtina 20 hodín + 10 súkromných hodín/ týždeň 480.00 € 45.00 €
Súkromné hodiny 10 hodín / týždeň 240.00 € 45.00 €