Your browser does not support JavaScript! Club 50+
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Club 50+

  • program je určený pre všetkých, ktorí majú 50 rokov a viac a ponúka okrem výučby aj aktivity určené práve pre túto vekovú skupinu v podobe výletov a exkurzií
  • možný nástup v termínoch: 8.apríl – 31.máj, 30.september – 1. november
  • 20 hodín/týždeň – 1 vyučovacia hodina = 45 minút
  • minimálna úroveň: mierne pokročilý
  • maximálny počet žiakov v triede: 10

***Cena jednotýždňového programu 325 EUR***