Your browser does not support JavaScript! Deti 7-17 rokov
0907 360 767
konzultácia ZDARMA
$slides

Deti 7-17 rokov

Programy pre deti sú vytvorené presne podľa ich potrieb. Každý z programov zahŕňa dynamické hodiny atraktívne práve pre najmladších študentov a veku primerané aktivity.

Vo všetkých programoch pre deti je pre študentov zabezpečený 24 hodinový pedagogický dozor 7 dní v týždni a organizované voľnočasové aktivity.

Deťom sa venujú profesionálni učitelia, ktorí sa okrem samotnej výučby angličtiny venujú aj potrebám detí a pomáhajú im získať sebavedomie v používaní anglického jazyka v praxi

Programy pre túto vekovú kategóriu majú v ponuke školy:

ESE Malta

Young learners 8-11 rokov
College Camp Programme 12-14 rokov
Junior Club Programme  13-17 rokov

EC Malta

Summer Camp 8-13 rokov
Classic Malta 13-17 rokov